FR-4 so với FR-4 CCL (Đồng mạ Laminate): Everthings