Bộ sạc PCB: Vật liệu nào được sử dụng & Yếu tố chi phí